Eksploatacinės medžiagos Canon StarWriter Jet 400

Pasirinktas įrenginys: Canon StarWriter Jet 400

įrenginiui tinkančios eksplotacinės medžiagos

Canon BC-10 Kiekis
Canon BC-11e Kiekis
Canon BCI-10BK Kiekis Kaina 11,58
Canon BCI-11BK Kiekis Kaina 10,72
Canon BCI-11C Kiekis Kaina 23,17